TUYỂN DỤNG

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng (người) Hạn nộp hồ sơ
1 IT 3 01/07/2020 (Hết hạn)
STT Chi tiết tuyển dụng
1 NHÂN VIÊN VIẾT SÁCH (WRITER)

Số lượng: 5

Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2020 (Hết hạn)

2 IT

Số lượng: 5

Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2020 (Hết hạn)